Dlaczego warto, aby dzieci korzystały z edukacji przedszkolnej?

 • znaczna część możliwości intelektualnych kształtuje się w pierwszych latach życia,
 • wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównać szanse edukacyjne,
 • umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole- dzieci będą osiągać lepsze wyniki nauczania,
 • uczestnictwo w grupie przedszkolnej stwarza, zwłaszcza jedynakom, szczególną okazję do rozwijania dojrzałości emocjonalnej- zgoda na dłuższe rozstanie z bliską osobą, akceptacja oczekiwania na swoją kolej, pokonywanie niepowodzeń, respektowanie poleceń, rozwijanie samodzielności; jednocześnie pozwala na budowanie pozytywnych relacji między rodziną a światem zewnętrznym,
 • grupa rówieśnicza i nawiązywane w niej pod kierunkiem nauczyciela relacje stanowią bardzo sprzyjające środowisko do rozwoju umiejętności językowych- wzbogacanie zasobu słów i jasne formułowanie swych myśli,
 • wychowanie przedszkolne jest niezwykle cenną okazją do nabywania doświadczeń w trakcie zabawy, która jest dla dzieci intensywnym procesem uczenia się,
 • wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu o doświadczenia rówieśników,
 • obecność dziecka w grupie przedszkolnej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji ewentualnego zauważania niepokojących zachowań czy niedostatku podstawowych umiejętności- nauczyciel może rozwijać i korygować zaburzone funkcje dziecka,
 • w przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki szkolnej, przygotować do uczenia się prze całe życie i przez to zapewnić mu lepsze szanse edukacyjne,
 • inwestycja w edukację przedszkolną to inwestycja w przyszłość społeczeństwa- lepiej wykształcone społeczeństwo to lepsza sytuacja gospodarcza i mniejsze obciążenia społeczne.
  • Źródło - Jak organizować edukację przedszkolną w nowych formach. Informator 2008/2009, Rok Przedszkolaka. Warszawa, czerwiec 2008. www.men.gov.pl