Dyrektor - mgr Anna Matoga

lp  
Nauczycielki
1. mgr Lidia Wilczyńska
2. mgr Krystyna Rozmarynowicz
3. mgr Alina Mączyńska
4. mgr Marzena Schwark- Plewa
5. mgr Alicja Nowakowska
6. mgr Emilia Khan

7.

8. 

9.

mgr Małgorzata Kaźmierczak

mgr Anna Grabińska

Ewelina Piotr

Obsługa i administracja
10. Danuta Czajkowska- Ptak
11. Agnieszka Radecka
12. Justyna Turtoń
13. Teresa Kolat
14. Edyta Nowak
15. Aldona Kopniewska
16. Iwona Dechnig
17. Leszek Chudzicki
18. Beata Zwolińska
19 Eliza Siemkowicz
20. Marta Wietrzyńska